Strategi för programgenomförande

WADAHADAL är en serie rundabordsdialoger för samhällsledarskap som försöker inspirera till samtal kring god förvaltning.
Det samlar intressenter från olika bakgrunder som samlas för att chatta en väg framåt för sina samhällen. Dessa samtal
ställa ledarskapet till svars för framväxande socioekonomiska och politiska frågor inom Somalia.

SEMINAARO är kurerade workshops och seminarier inriktade på att utrusta deltagarna med de nödvändiga ledarskapsförmågan som
förmedla goda styrelseformer i sin dagliga verksamhet. Deltagarna utbildas och mentors av ämnesexperter från olika områden
av ledarskap. Deltagarna är ungdomar, kvinnor och minoriteter och består av studentledare, civilsamhället, företagsledare,
politiska ledare och klanäldste.