Las mer

Organisationens Historik, namn och säte
Majoriteten av Somalias invånare saknar grundläggande kunskaper om ett demokratiskt styrelse-skick. Denna organisation bildades därför i mars 2003 under namnet Daryeel, men lades efter hand vilande och ombildades i november 2009 under det nya namnet Somaliska Institutet för Demokra-tiska Alternativet (SOIDA) och är EN RIKSFÖRBUND, som har sitt säte i Katrineholm, Sverige.

Vision, målsättning och syfte

Vision
SOIDA arbetar utifrån principen att varje människa har samma rätt och värde, oavsett ras och social tillhörighet, för att med engagemang och medkänsla aktivt medverka till att alla somalier, barn ungdomar och familjer, i Sverige och Somalia, ges möjlighet till att fungera och utvecklas under goda levnadsvillkor i ett demokratiskt samhälle.

Målsättning
SOIDA är en somalisk-svensk riksorganisation med verksamhet i Sverige och Somalia.
SOIDA är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer principen om fullständig demokrati.
Att förbättra somaliers förståelse för och delaktighet i Sveska samhället
Att skapa integration och bättre relationer mellan etniska grupper i samhället
Att samordnar och anordnar utbildningar studie cirklar för somalier och andra invandrade.
Att Motverka extremism, fördomar, diskriminering och öka toleransen mellan etniska och religiösa grupper och individer.
Att översätta barnböcker såsom pippi,svenska letratur och viktig samhällsinformation till somaliska för att göra svensk kultur mer tillgänglig för somalier.
Att arbeta med kvinno- och jämställdhetsfrågor genom kvinnogrupper som stärker och utbildar kvinnor, förbättra somaliska kvinnors livsvillkor, öka delaktigheten och ta till vara kvinnornas kompetenser och förmågor.
Att stärka ungdomar med invandrarbakgrund, motverka social utslagning och kriminalitet

Syfte
SOIDA inriktar sig på att stödja organisationer, enskilda personer och/eller familjer, vilka visar ett seriöst intresse för att utveckla sina levnadsvillkor till bättre levnadsstandard.

Sammansättning
Organisationen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i organisaionen som medlemmar.